Wieprz na kajaku od źródeł do ujścia

DSCN7815Strona projektu „Wieprz na kajaku od źródeł do ujścia”. Zakłada on, że zorganizujemy przez 5 lat spływy kajakowe na całym odcinku Wieprza gdzie można pływać kajakiem (od Krasnobrodu do Dęblina z wyłączeniem terenu Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie kajakiem nie można pływać).

Odcinek 1.
Odcinek 2.
Odcinek 3.
Odcinek 4.
Odcinek 5.
Odcinek 6.
Odcinek 7. 
Odcinek 8.
Odcinek 9.
Odcinek 10.
Odcinek 11.
Odcinek 12.
Odcinek 13.
Odcinek 14.
Odcinek 15. Rokitno – Lubartów

Odcinek 16. Lubartów – Leszkowice
Wieprz na tym odcinku malowniczo meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 – 20 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód Hydrotechnicznych. Najwięcej uwagi trzeba zachować przy wystających palach za Szczekarkowem. 
Relacja i galeria z naszej wyprawy z dn. 6 lipca 2019r. dostępna [tutaj]

Odcinek 17. Leszkowice – Wola Skromowska
Wieprz na tym odcinku miejscami meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 – 20 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód Hydrotechnicznych i nie trzeba przenosić kajaków.

Odcinek 18. Wola Skromowska – Zakalew
Wieprz na tym odcinku miejscami meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 – 20 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód Hydrotechnicznych i nie trzeba przenosić kajaków. Początek obszaru Natura 2000 „Dolny Wieprz”.

Odcinek 19. Zakalew – Jeziorzany
Wieprz na tym odcinku meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 20 – 40 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód Hydrotechnicznych i nie trzeba przenosić kajaków. W okolicach Jeziorzan liczne rozlewiska, zwłaszcza w okresie wiosennym.

Odcinek 20. Jeziorzany – Baranów (plan. 2020r.)
Odcinek 21. Baranów – Kośmin  (plan. 2020r.)
Odcinek 22. Kośmin – Dęblin (plan. 2020r.)