Turystyka piesza

Na tej stronie znajdą się m in, informacje o szklakach turystycznych przebiegających przez powiat lubartowski oraz województwo lubelskie:

1. Szlak Niebieski „Doliną Ciemięgi” (LU-5561-y)
Szlak rozpoczyna swój bieg przy Bramie Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie również swój bieg rozpoczyna drugi etap czerwonego szlaku Chełm – Lublin – Kazimierz Dolny.
Po drodze mijamy wiele ciekawych obiektów: Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie (1 km), Cmentarz z 1915 roku w Maryninie (5 km), Źródełka w Dysie (11 km), Kościół PW. Jana Chrzciciela w Dysie (12.5 km), Źródełka w Ludwinowie i Łagiewnikach z miejscem odpoczynku (17,5 km), Wieża Widokowa na Dolinę Bystrzycy (Obszar Natura 2000) (22 km), Pałac Tęczyńskich w Jakubowicach Murowanych (Lublin) (25 km) – koniec Szlaku. W tym miejscu łączy się z szlakiem żółtym Kaniwola – Szastarka.