W Firleju znów szukali Szuwarka

W rok od ostatniego wypłynięcia na wody jeziora Firlej, dnia 22. czerwca br., czterdziestu pięciu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju, uczestniczyło w tradycyjnych poszukiwaniach legendarnego Szuwarka.

W tych poszukiwaniach uczniowie byli wspierani przez trzech opiekunów – sterników w kajakach (dwóch z nich jest już wykwalifikowanymi Instruktorami Turystyki Szkolnej – Kajakowej), a dyskretną asystę zapewniali wychowawcy na brzegu.

Ze względu na nieprzyjemny wiatr od wody, tradycyjny już poczęstunek w postaci ciepłej kiełbaski czekał nie na brzegu, a na terenie naszego Ośrodka.

Na nasz tradycyjny czerwcowy spływ uczniowie czekają z wielką niecierpliwością, o czym może świadczyć rosnąca frekwencja oraz fakt, iż część uczniów przyjechała specjalnie na tę imprezę. Do spływu doszło w wyniku współpracy między Lubartowskim Towarzystwem Przyjaciół Sportu a Stowarzyszeniem Przyjaciół SOSW w Firleju „Wodnik Szuwarek”.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.