Jeden procent podatku na amatorski sport i turystykę

Podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki porozumieniu jakie nasze Stowarzyszenie zawarło z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, każdy chętny może przekazać na nasze cele statutowe 1% podatku dochodowego. Wspomóc nas mogą wszystkie osoby fizyczne, emeryci, renciści, ryczałtowcy, przedsiębiorcy, gracze giełdowi a nawet osoby, które sprzedały nieruchomość. Forma przekazania nam jednego procentu swojego podatku jest bardzo prosta. Wystarczy, że osoba zainteresowana wsparciem naszego Stowarzyszenia, w rocznej deklaracji podatkowej PIT, w rubryce 137 wpisze nr KRS 0000 215 720 oraz w rubryce 139 SPORT I TURYSTYKA W LUBARTOWIE. Dzięki tak uzupełnionej deklaracji środki z 1% podatku trafią do naszej Organizacji.
Pozyskane środki chcemy wykorzystać przy organizacji imprez sportowych i turystycznych na terenie Lubartowa, powiatu lubartowskiego oraz chcemy rozszerzyć naszą działalność na teren województwa lubelskiego.
Przez dwa pierwsze lata działania, nasze Stowarzyszenie zorganizowało: sześć turniejów siatkówki halowej oraz powiatową ligę siatkówki, dwa turnieje siatkówki plażowej, sześć spływów kajakowych oraz dwa rajdy rowerowe. Dodatkowo członkowie naszego Stowarzyszenia przeprowadzili dwa szkolenia z pływania kajakiem dla grupy uczestników wypoczynku w Firleju oraz dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju . Dzięki ciągłemu rozwojowi, od 2018 roku nasze Stowarzyszenie może organizować Imprezy Turystyki Kwalifikowanej: rowerowe i kajakowe.

W 2020 roku planujemy m in. zorganizowanie:
– II amatorskich mistrzostw województwa lubelskiego w piłkę siatkową,
– Pielgrzymki Rowerowej Śladami Męczenników Podlaskich,
– Rowerowego Rajdu na Orientację,
– III Patriotycznego Rajdu rowerowego na wzór Rajdu „Sto rowerów w setną rocznicę odzyskania niepodległości”,
– Trzecią edycję „Trójspływu kajakowego”,
– Drugą edycję „Dnia dziecka w kajaku”,
– Festiwalu sportów plażowych nad jeziorem Firlej.
Pełny plan wydarzeń znajduje się [tutaj]

Między innymi dzięki środkom pochodzącym z 1% podatku dochodowego z roku ubiegłego, uda nam się zorganizować te wydarzenia.


Z góry dziękujemy za każde okazane wsparcie.

Poniżej przedstawiamy jak poprawnie wypełnić PIT oraz PIT OP dla emerytów i rencistów których rozliczył ZUS (PIT-OP) oświadczenie mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy wydrukować wypełnić i zanieść do US, NIE POTRZEBA ROZLICZAĆ SIĘ PONOWNIE.

Uwaga:
Tylko prawidłowo wypełniony formularz oznacza przekazanie nam środków z 1%. 

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:

  • Numer KRS: 0000 215 720
  • Cel szczegółowy 1% :  SPORT I TURYSTYKA W LUBARTOWIE
    Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *