Rowerowy Rajd Pamięci

Rowerowy Rajd Pamięci Józefa Franczaka ps. „Laluś” 30 sierpnia 2020 Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze historyczno-krajoznawczym.

Czytaj dalej