Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zdezorientowani 2021

14 sierpnia 2021 @ 09:00 - 19:00

REGULAMIN

Rowerowy Rajd na Orientację
“Zdezorientowani 2021”

ORGANIZATOR:

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu

 

PARTNERZY:

– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Annobór
– Miasto Lubartów

 

WSPARCIE FINANSOWE:
– Miasto Lubartów

 

CELE:

Popularyzacja zdrowego stylu życia.

Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Lasów Kozłowieckich i szeroko rozumianych okolic.

Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą.

Popularyzacja rajdów na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku.

 

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM

Rajd „Zdezorientowani 2021” odbędzie się 14 sierpnia 2021.

Baza Zawodów znajdować się będzie na terenie Parkingu w Kopaninie.

W Bazie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu, także po zakończeniu konkurencji.

Ramowy program Rajdu:

godz. 9:00 odprawa przed startem

– godz. 9:30 Start wszystkich tras

– godz. 12:30 – 13:00 Meta trasy MINI (30 min limitu spóźnień)

około godz. 13:30  podsumowanie i wręczenie nagród w kategorii MINI

– godz. 17:30 – 18:30 Meta trasy MAXI (60 min limitu spóźnień)

– około godz. 19:00 podsumowanie i wręczenie nagród w kategorii MAXI

 

ZAPISY I OPŁATA

Aby wziąć udział w Rowerowym Rajdzie na Orientację “Zdezorientowani 2021” należy:

do dnia 12 sierpnia 2021 zgłosić swoją chęć udziału mailowo pod wskazany adres:

                        ltpslubartow@gmail.com

                        lub przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod regulaminem
                        podając swoje imię, nazwisko oraz miejscowość

w dniu 14 sierpnia 2021 dokonać formalności – potwierdzić obecność oraz podpisać oświadczenie którego treść znajduje się na końcu regulaminu, w bazie zawodów (przed wyruszeniem na trasę rajdu).

Udział w rajdzie jest bezpłatny dla mieszkańców miasta Lubartów, a dla pozostałych – symboliczne 5 zł.

 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uczestnik Rowerowego Rajdu na Orientację “Zdezorientowani 2021” bierze udział na własną odpowiedzialność, podpisując wcześniej stosowne oświadczenie.

Trasa pokonywana podczas Rajdu prowadzić będzie różnymi ścieżkami i drogami, dlatego uczestnik powinien startować na sprawnym rowerze i w zapiętym kasku sztywnym.

Dzieci poniżej 16 lat, mogą brać udział tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Przejeżdżając  przez obszary chronione tj: Rezerwaty, Parki Krajobrazowe i inne tereny leśne, zabrania się śmiecenia, schodzenia z wyznaczonych szlaków (dot. Rezerwatu Kozie Góry), a także wchodzenia oraz niszczenia infrastruktury związanej z gospodarką leśną.

 

ZASADY RYWALIZACJI

Uczestnicy biorą udział na dwóch dystansach czasowych oraz trzech kategoriach:

  1. A) MINI – 3 godz. Rodzina
  2. B) MINI – 3 godz. Indywidualna
  3. C) MAXI – 8godz. Indywidualna
  4. D) MAXI – 8 godz. Przyjaciele

Do rajdu musi zgłosić się minimum po 5 drużyn w kategorii „Rodzina” i „Przyjaciele”, żeby powstała oddzielna kategoria. W drużynie „Przyjaciele” może brać udział 3-4 rowerzystów. Natomiast w kategorii „Rodzina” musi być przynajmniej jeden uczestnik w wieku do 16 lat.

 

Rywalizacja odbywać się będzie na zasadach rogainingu (dowolna kolejność potwierdzania Punktów Kontrolnych), PK (punktów kontrolnych)  jest tyle, aby żaden zawodnik nie był w stanie potwierdzić wszystkich w limicie czasowym, na dwóch trasach:

MAXI – 8h (plus 1h limitu spóźnień),

MINI – 3h (plus 30min limitu spóźnień) .

Podczas rejestracji w dniu Rajdu na Orientację, każdy z uczestników otrzyma kartę kontrolną. Każda z kart zawierać będzie miejsca do oznaczania PK.

W trakcie odprawy technicznej, każdy z uczestników otrzyma skan mapy w skali 1:50 000. Mapa zawierać będzie skalę, naniesione PK oraz skrócony opis PK

Zadaniem uczestników będzie w jak najkrótszym czasie odnalezienie poszczególnych PK.

PK oznaczone są w terenie lampionami płaskimi (kartka A-4 podzielona po przekątnej na część białą i czerwoną). Potwierdzenie PK odbywa się poprzez wpisanie w odpowiednie pole karty startowej dwuliterowego kodu odczytanego z lampionu.

 

PUNKTACJA, DYSTANSE I KATEGORIE

Za prawidłowo potwierdzony PK zawodnik/zespół otrzymuje punkty przeliczeniowe, których ilość zależy od stopnia trudności danego PK. Nie ma punktów mylnych ani stowarzyszonych.

Za PK o numerach od 10 do 19 – 1 punkt przeliczeniowy(pp)

Za PK o numerach od 20 do 29 – 2 pp

Za PK o numerach od 30 do 39 – 3 pp

Za PK o numerach od 40 do 49 – 4 pp

Za PK o numerach od 50 do 59 – 5 pp

Za PK o numerach od 60 do 69 – 6 pp

Za PK o numerach od 70 do 79 – 7 pp

Za PK o numerach od 80 do 89 – 8 pp

Za PK o numerach od 90 do 99 – 9 pp

Za każdą minutę spóźnienia na metę zawodnik/zespół otrzymuje karę 1pp.

Zwycięzcą zostaje zawodnik z największą liczbą pp (po odjęciu ewentualnej kary), w przypadku ,gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło równą liczbę pp, o zwycięstwie decyduje kolejność przybycia na metę. Każdy z uczestników ma obowiązek stawienia się na mecie rajdu przed upływem regulaminowego czasu.

Limit czasu to 9 godzin od chwili startu (9:30-18:30).

Optymalna długość dystansu przy odpowiednim ułożeniu trasy wynosi: 90 km

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

Komplet: kolorowa mapa + karta kontrolna,

Ciepły posiłek po powrocie z trasy,

Puchary dla zwycięzców,

Świeże powietrze bez ograniczeń.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność a w przypadku zawodników niepełnoletnich odpowiedzialny jest opiekun.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Podczas Rajdu należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Obowiązuje zakaz korzystania z elektronicznych urządzeń do nawigacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie organizacji rajdu.

Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi udziału w imprezie bez podania przyczyny.

Posiadanie i wyrażanie własnego zdania na temat COVID 19 jest dozwolone ale nie zwalnia z obowiązku przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących zapobiegania COVID 19 zarówno w Bazie imprezy jak i na trasie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do dnia poprzedzającego zorganizowania rajdu, o ile sytuacja epidemiologiczna lub prawna ulegnie zmianom.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w kategoriach, spowodowanym nielicznym obsadzeniem danej kategorii.

Organizator przewiduje limit uczestników w wysokości 45 osób.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Uczestnik zgłaszając się do rajdu zobowiązuje się podpisać poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE
uczestnika Rowerowego Rajdu na Orientację „Zdezorientowani 2021”

Uczestnicząc w rajdzie jestem świadomy, że:

  1. biorę w nim udział na własne ryzyko,
  2. stan zdrowia pozwala mi na udział w rajdzie,
  3. w przypadku jakiejkolwiek szkody nie będę dochodził żadnych roszczeń z tytułu uczestnictwa w rajdzie w stosunku do organizatorów,
  4. wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby rajdu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  5. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (możliwość rozpowszechniania fotografii oraz wideorelacji z rajdu przedstawiającej m.in. osoby uczestniczące w rajdzie).

Formularz Zgłoszeniowy:

Szczegóły

Data:
14 sierpnia 2021
Czas:
09:00 - 19:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Organizator

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu

Miejsce

Lasy Kozłowieckie
Polska + Google Map