Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Lubartowski Maraton Turystyczny

10 lipca 2021 - 11 lipca 2021

Wydarzenie jest dwudniową imprezą turystyki kwalifikowanej kajakowo – rowerową o charakterze krajoznawczym.

Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem dróg publicznych, natomiast spływ odbędzie się na rzece Wieprz. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse spływu kajakowego, oraz dwa dystanse rajdu rowerowego. W imprezie można wziąć udział zapisując się na jeden lub dwa dni (kajak, rower, kajak+rower). Do przepłynięcia będzie 20, lub 50 km, do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli 50 lub 100 km. Walory przyrodnicze i krajobrazowe miejsc, przez które poprowadzone są trasy spływu i rajdu gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

1 Główny organizator:

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu

2. Partnerzy:

3. Wsparcie finansowe:
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POWIAT LUBARTOWSKI
MIASTO LUBARTÓW

4. Cele rajdu:

 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Ziemię Lubartowską,
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
 • popularyzacja kajakarstwa jako bezpiecznej formy aktywnego wypoczynku nad wodą,
 • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 • zaktywizowanie społeczności województwa lubelskiego,
 • integracja mieszkańców województwa lubelskiego.

5.Termin i miejsce spływu:

 • Termin: 10 lipca 2021 roku,
 • Zbiórka uczestników 50km – 8:00
 • Zbiórka uczestników 20km – 12:00
 • Miejsce zbiórki uczestników: Parking przy Kaplicy MBNP w Lubartowie,
 • Powiaty: łęczyński, lubartowski,
 • Spływ odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Organizatorzy biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji programu spływu.
 • Uczestnicy spływu: 40 osób.

6.Termin i miejsce rajdu:

 • Termin: 11 lipca 2021 roku,
 • Zbiórka uczestników 9:00,
 • limit czasu 6h, o godzinie 15:00 planowany jest wspólny przejazd na ognisko,
 • Miejsce rozpoczęcia rajdu: Plac przed ratuszem w Lubartowie,
 • Powiaty: lubartowski, lubelski,
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Organizatorzy biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji programu rajdu.
 • Uczestnicy rajdu: 60 osób,
 • Organizator przekaże ostateczną trasę rajdu uczestnikom najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem Maratonu. 

PROGRAM RAJDU:

Organizatorzy zapewniają:

 1. Posiłek turystyczny na trasie każdego dnia,
 2. Wodę dla uczestników.
 3. opiekę instruktora turystyki kwalifikowanej i pilotów,
 4. samochód techniczny,
 5. przewóz uczestników,
 6. ubezpieczenie NNW,
 7. upominki za uczestnictwo.

Udział w imprezie jest płatny i wynosi:

 1. Kajak -20 zł os.
 2. Rower – 10 zł os.
 3. Kajak + rower 25 zł os.Bezzwrotną opłatę wpisową (z dopiskiem „wpisowe na Maraton”) należy wpłacić do dnia 06 lipca 2021 na konto stowarzyszenia:
  54 8707 0006 0012 3259 2000 0001.

Regulamin rajdu:

 1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu.
 2. Rajd ma charakter indywidualnego przejazdu wyznaczonej trasy.
 3. Ukończenie Maratonu będzie zaliczone na podstawie uzupełnionej karty na punktach kontrolnych.
 4. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie bardzo prosimy o poinformowaniu o tym fakcie organizatorów.
 6. Termin składania zgłoszeń upływa 6 lipca. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. ZGŁOSZENIA SĄ OBOWIĄZKOWE. Chcemy uniknąć sytuacji, że ktoś przyjeżdża w niedzielę na rajd bez zapowiedzi, a my nie mamy przygotowanego pakietu dla Uczestnika Rajdu.
 8. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów.
 9. Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru. Organizator zapewnia doraźną pomoc w przypadku awarii, ale nie może zagwarantować posiadania części zamiennych do wszystkich typów rowerów na których będą poruszali się uczestnicy.
 10. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych. .
  Dzieci i młodzież do lat 12 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
  Dzieci i młodzież od lat 12 do lat 18 biorą udział za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Regulamin spływu:

 1.  Spływ jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać jego trasę.
 2. Formalnym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zgłoszenie w nim udziału poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.
 3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Wszystkie osoby zakwalifikowane na spływ zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 5. W spływie kajakowym mogą wziąć udział:
  – osoby pełnoletnie,
  – osoby poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność,
  – osoby poniżej 18 roku wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest w dniu spływu okazać dokument tożsamości.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie spływu.
 8. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, chcące wziąć udział w imprezie oprócz stosownego zezwolenia, o którym mowa w pkt. 9 muszą posiadać także deklarację zwalniającą organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie spływu. Deklarację taką winni przygotować rodzice osoby niepełnoletniej.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do:
  – Podporządkowania się regulaminowi imprezy i poleceniom Organizatora spływu,
  – Dbania o powierzony sprzęt turystyczny,
  – Zachowania jak najdalej idącej ostrożności.
 10. Podczas spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do spływu,
 11. W czasie pobytu na wodzie uczestnik ma obowiązek ciągłego płynięcia w zapiętej kamizelce.
 12. W razie wypadku osoby biorące udział w spływie zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy.
 14. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania prowadzącego oraz pozostawanie za zamykającym spływ.

Formularz Zgłoszeniowy:

 

Szczegóły

Start:
10 lipca 2021
Koniec:
11 lipca 2021
Wydarzenie kategorie:
,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , ,

Organizator

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu

Miejsce

Lubelska 97a
Lubelska 97a
Lubartów, 21-100 Polska
+ Google Map