Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

IV Rodzinny spływ kajakowy „Dzień dziecka w Kajaku”

1 czerwca 2019 @ 10:00 - 17:00

PLN30

DSC01576Regulamin imprezy „IV Rodzinny spływ kajakowy – Dzień dziecka w kajaku
01 czerwca 2019 r.
Sobianowice – Zawieprzyce (13 km)

 1. Organizatorem imprezy jest Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu.
 2. Prowadzący spływ: Piotr Zglejszewski (instruktor turystyki kwalifikowanej) tel. 665 084 172.
 3. „IV Rodzinny spływ kajakowy – Dzień dziecka w kajaku” jest imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na końcu regulaminu. Zgłoszenia można również dokonać w inny sposób zasięgając informacji pod numerem 665 084 172. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Udział w spływie jest płatny. Koszt uczestnictwa – 30 złotych/osoba. Opłata obejmuje:
  – miejsce w kajaku dwuosobowym,
  – ubezpieczenie na czas spływu,
  – pamiątkę z uczestnictwa w spływie,
  – ciepły posiłek na trasie spływu,
  – transport autokarem na miejsce rozpoczęcia spływu.
  Dziecko które nie zajmuje miejsca w kajaku (płynie jako trzecie) jest zwolnione z opłaty.
 6. Bezzwrotną opłatę wpisową (z dopiskiem „wpisowe na spływ”) w wysokości 30 złotych należy wpłacić do dnia 30 maja 2019 na konto stowarzyszenia:
  54 8707 0006 0012 3259 2000 0001.
 7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Wszystkie osoby zakwalifikowane na spływ zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 9. W spływie kajakowym mogą wziąć udział:
  – osoby pełnoletnie,
  – osoby poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność,
  – osoby poniżej 18 roku wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 10. Zbiórka uczestników spływu odbędzie się w Zawieprzycach przy moście.
 11. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest w dniu spływu okazać dokument tożsamości.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie spływu i zawodów sportowych.
 13. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, chcące wziąć udział w imprezie oprócz stosownego zezwolenia, o którym mowa w pkt. 9 muszą posiadać także deklarację zwalniającą organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie spływu. Deklarację taką winni przygotować rodzice osoby niepełnoletniej.
 14. W każdym kajaku MUSI znajdować się dziecko do 15 roku życia.
 15. Uczestnik zobowiązuje się do:
  – Podporządkowania się regulaminowi imprezy i poleceniom Organizatora spływu,
  – Dbania o powierzony sprzęt turystyczny,
  – Zachowania jak najdalej idącej ostrożności.
 16. Podczas spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do spływu,
 17. W czasie pobytu na wodzie uczestnik ma obowiązek ciągłego płynięcia w zapiętej kamizelce.
 18. W razie wypadku osoby biorące udział w spływie zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy.
 20. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania prowadzącego oraz pozostawanie za zamykającym spływ.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Udział w spływie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność,
  a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników spływu, w których brali oni udział.
 7. Uczestnik spływu, uzupełniając formularz zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Wszyscy uczestnicy biorący udział w spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
 10. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 11. Osoba nie stosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez organizatorów wykluczona z dalszego uczestnictwa w imprezie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Łęczyńskiego.

  Formularz zgłoszeniowy:

Szczegóły

Data:
1 czerwca 2019
Czas:
10:00 - 17:00
Koszt:
PLN30
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
, , , , ,

Organizator

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu

Miejsce

Zawieprzyce
Zawieprzyce
Zawieprzyce, lubelskie Polska
+ Google Map